Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Doły-Marysińska ‘’ w Łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Doły-Marysińska ‘’ w Łodzi
Spółdzielnia,,Doły-Marysińska’’ poszukuje pracownika na stanowisko:
Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych


I. Wymagania:

 1. wykształcenie minimum średnie,

 2. dobra znajomość pakietu MS Office,

 3. samodzielność w działaniu,

 4. odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

 5. mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B

 6. dodatkowym atutem będzie umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego.

II. Zadania:

 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,

 2. zaopatrzenie pracowników w artykuły biurowe i środki czystości,

 3. prowadzenie ewidencji należnej odzieży roboczej ,

 4. dbanie o stan techniczny maszyn i sprzętu biurowego oraz sprzętu p-poż,

 5. zabezpieczenie techniczne i organizacyjne narad organów statutowych Spółdzielni,

 6. współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór i zabezpieczenie mienia Spółdzielni,

 7. zastępowanie magazyniera.

 1. list motywacyjny oraz CV,

 2. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,

 3. (W sprawie RODO) pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 , a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie RODO).

Informacje dodatkowe:

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać , w zamkniętej kopercie, opatrzone dopiskiem:

,,Pracownik ds. administracyjnych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Doły-Marysińska’’

w Łodzi ul. Nowopolska 12/14 pokój nr. 1 w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godz. 1400

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółdzielni.