Pielęgniarki

Pracodawca: SP ZOZ MSW Łódź
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie nieaktualne!
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

#####firma%%%%% SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ŁODZI #####stanowisko%%%%% 1.Pielęgniarki, 2.Pielęgniarki anestezjologiczne, 3.Pielęgniarki operacyjne, 4.Pielęgniarki specjalistki w każdej dziedzinie pielęgniarstwa #####kontakt%%%%% Oferty należy składać do Działu Kadr tel. 42-6341152 mail zoz.kadry@zoz-mswia-lodz.pl. Oferta powinna zawierać: CV; list motywacyjny. #####dodatkowe%%%%% Informacje dodatkowe: Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.