Konsultant ds. IT

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Andrzej Brokułowski
Miejsce pracy: Łódź
Oferowane wynagrodzenie brutto: 3000

Łódzki oddział dużej zagranicznej firmy z branży IT poszukuje zdolnych i ambitnych, którzy posługują się w stopniu zaawansowanym przynajmniej jednym językiem obcym.

Wystarczy podstawowa wiedza z zakresu IT (firma zapewnia wszystkie niezbędne do pracy szkolenia) i zaawansowana znajomość języka angielskiego, żeby móc próbować swoich sił.

Każdy kolejny język uatrakcyjnia Twoje potencjalne zarobki (w stopniu zależnym od jego popularności i zapotrzebowania – aktualnie najbardziej poszukiwane są osoby ze znajomością języka niemieckiego, holenderskiego, francuskiego, czeskiego i słowackiego).

Ze względu na tryb zmian (nocnych i weekendowych) pracę na pełen etat można próbować pogodzić ze studiami dziennymi, bądź innymi zajęciami. Nie jest to jednak zagwarantowane, że będzie taka możliwość.

Firma na starcie oferuje umowę o pracę, co za tym idzie wszystkie związane z tym benefity – opieka medyczna/multisport/dofinansowanie do obiadu itd. Ponadto zapewnione są darmowe napoje (kawa/herbata/woda) i co drugi dzień świeże owoce w biurze.

Istnieje również możliwość pracy w innych działach niż wsparcie IT – BPO, R&D, RIM i Finanse. W większości przypadków, wymagane jest jednak doświadczenie w danej branży.

W celu aplikacji proszę o wysłanie swojego CV (w języku angielskim lub w języku na który się aplikuje) w odpowiedzi do ogłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Pragnę zaznaczyć, że nie jestem oficjalnym przedstawicielem firmy, a jedynie jej pracownikiem.

English Version:

Branch office of a large foreign IT company is looking for talented and ambitious people who could use at least one foreign language at an advanced level.

All you need is basic knowledge in the field of IT (the company provides all the necessary training for work) and advanced knowledge of English so that you can apply.

Each subsequent language makes your earnings more attractive (to a degree depending on its popularity and demand – currently people who are most interested in German, Dutch, French, Czech and Slovak).

Due to the shift work (night and weekend), full-time work can be reconciled with daily studies or other activities. However, this is not guaranteed that it will be possible.

The company offers a contract of employment at the start, which means all related benefits – medical care / multisport / co-financing for dinner, etc. Moreover, free drinks (coffee / tea / water) and fresh fruit are provided every second day at the office.

There is also the possibility of working in other departments than IT support – BPO, R&D, RIM and Finance. In most cases, however, experience in the industry is required.

In order to apply, please send your CV (in English or in the language you apply for) in response to the advertisement.

If you are interested or have any queries, please contact me. I am happy to answer all your questions and help you prepare for the interview.

I would like to point out that I am not an official representative of the company, but only its employee.